16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8

^ 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ Тази глава е базирована на Деяния 11:19-26, 13:1-3
След като преследването прогони учениците от Ерусалим, евангелската вест се разпространи бързо из районите отвъд границите на Палестина и във важните центрове 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 се образуваха многобройни групички от вярващи. Някои от учениците “пътуваха дори до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото освен на юдеите”. Трудът им бе насочен обикновено към 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 евреите и гръцките евреи, големи колонии от които живееха тогава в практически всички по-големи селища на света.

Сред споменатите градове, където евангелието бе прието с радост, бе и Антиохия - по това 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 време главен град на Сирия. Оживената търговия в този център с многобройно население бе събрала хора от различни националности. Но Антиохия бе известна и като средище на безделници и на хора, търсещи удоволствия, защото имаше 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 здравословен климат, красиви околности, достояние, култура и финес. В дните на апостолите тя бе град на разкош и порок.

В Антиохия евангелието бе проповядвано открито от някои ученици от Кипър и 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Киринея, които дойдоха, “благовестявайки Господа Исуса”. “Господнята ръка беше с тях” и техните сериозни усилия дадоха добър плод. “Голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа”.

И стигна весть за 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 тях в ушите на църквата в Ерусалим и изпратиха там Варнава в Антиохия. Като дойде в своето ново поле на дейност, Варнава “видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 да пребъдват в Господа с неколебимо сърце”.

Работата на Варнава в Антиохия бе богато благословена и мнозина се прибавиха към вярващите. С разширяването на делото Варнава почувства нужда от подходяща помощ за напредъка при 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 създадените от Бога възможности. Отиде в Тарс да потърси Павел, който преди понятно време бе отпътувал от Ерусалим и се трудеше в “сирийските и киликийските страни”, проповядвайки “вярата, която някога разорявал 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8” (Гал. 1:21, 23). Варнава успя да го намери и го убеди да се върне с него, за да му сътрудничи в служенето.

В многолюдния град Антиохия Павел намери отлично поле за работа, а неговата ученост 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, мъдрост и усърдие оказаха могъщо воздействие върху обитателите и посетителите на този културен център. Наистина той бе най-подходящият ассистент, от какъвто се нуждаеше Варнава. Една година двамата ученици работиха 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 заедно във вярна служба и дадоха на мнозина спасителното зание за Исус от Назарет - Изкупителя на света.

Конкретно в Антиохия учениците за първи път бяха наречени християни. Така бяха назовани, защото Христос 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 бе главната тема на проповядването, на учението и на разговорите им. Те повсевременно разкриваха събитията, които се бяха случили в дните на Неговата земна служба, когато учениците бяха благословени от личното Му присъствие 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8. Неуморно пребъдваха в Неговите учения и в чудните Му лекувания. С треперещи устни и с насълзени глаза разказваха за агонията Му в градината, за предаването, разпита и екзекуцията, за издръжливостта и смирението 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, които бе претърпял, за оскърбленията и мъченията, нанесени от неприятелите Му, за Богоподобната милост, която бе молил за преследващите Го. Възкресението, възнесението и делото Му в небето като Посредник за падналото 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 човечество бяха теми, които те разкриваха с радост. С право езичниците ги нарекоха християни, тъй като проповядваха Христос и се молеха на Бога чрез него.

Господ им даде името християни, царско име 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, давано на всеки, който се присъедини към Христос. За това име писа Яков по-късно: “Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища? Нали те хулят почтеното име, с което се именувате 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8?” (Яков 2:6, 7), а Петър заяви: “Но ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.” “Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото Духът 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 на славата и на Бога почива на вас” (откъм тях се хули, а откъм вас се прославя) (1 Петрово 4:16, 14).

Вярващите в Антиохия осъзнаваха, че Бог действа в техния животик, за да желаят това и 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 да го изработват (по Филип. 2:13). Тъй като живееха сред люд, който видимо отдаваше малко значение на нещата с вечна стойност, те се опитваха да привлекат вниманието на честните по 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 сърце и да дадат положително свидетелство за Този, Когото обичаха и Комуто служеха. Научиха се в скромната си служба да искат от Бога силата на Светия Дух, за да има фуррор Словото 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 на животика. И така, в различните прозаически поприща всекидневно свидетелстваха за своята вяра в Христос.

Примерът на Христовите последователи в Антиохия трябва да бъде вдъхновение за всеки вярващ, живеещ в големите градове 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 на днешния свят. Божието намерение е избрани, посветени и талантливи работници да се установят в главните населени центрове, за да вършат публична дейност. Негова цел е и църковните членове, които живеят в тези 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 градове, да използват дадените им от Бога таланти в душеспасителна работа. Богати благословения очакват онези, които се предадат напълно на Божия клич. В старанието си да спечелят души за Исус, тези работници ще открият 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, че мнозина, за които никога не е лупило възможно да бъдат достигнати по какъвто и да е друг начин, са готови да откликнат на направените с мъдрост лични усилия.

Днес 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Божието дело на земята се нуждае от живи представители на библейската правда. Ръкоположените служители не са в състояние сами да изпълнят задачата за предупреждението на големите градове. Бог призовава не само проповедниците 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, но също и лекари, медицински сестри, търговци на книжки, библейски работници и други посветени миряни с различни таланти, познаващи Словото Божие и силата на Неговата благодат, да имат предвид нуждите на непредупредените градове 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8. Времето тече бързо, а има още много да се върши. Всеки работник трябва да се активизира, за да се използват явилите се възможности.

Работата в Антиохия и помощта на Варнава укрепиха убеждението на 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Павел, че Господ го е призовал за особено дело в езическия свят. По времето на Павловото обръщане във вярата Господ бе заявил, че той трябва да стане проповедник на 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 езичниците, да им отвори очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследие меж осветените чрез вяра в 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Исус (по Деян. 26:18). Ангелът, който се яви на Анания, му бе казал: “... той Ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните” (Деян. 9:15). И самият Павел по 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8-късно в своя християнски животик, като се молеше в храма в Ерусалим, бе посетен от небесен ангел, който му каза: “Иди, защото ще те пратя далеч меж езичниците” (Деян 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8. 22:21).

Така Господ му даде поръчение да навлезе в голямото мисионско поле на езическия свят. За да го приготви за тази напрегната и трудна работа, Бог го доведе до близко общуване със Для себя Си 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 и яви пред възхитения му поглед красотата и славата на небето. Даде му службата да открие “тайната, която е лупила замълчана от вечни времена” (Римл. 16:25) - “тайната на волята Си” (Ефес. 1:9), “... която в 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци, а конкретно, че езичниците са сънаследници на Неговото обещание в Христа Исуса 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 чрез благовестието, на което - заявява Павел - станах служител... На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя меж езичниците неизследимото Христово достояние и да осветлявам всичките 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 в наредбата относно тайната, която от векове е лупила скрита у Бога, създателя на всичко, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога според предвечното 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 намерение, което той изработи в Христа Исуса нашият Господ” (Ефес. 3:5-11).

Бог благослови щедро труда на Павел и Варнава през годината, когато те останаха с вярващите в Антиохия. Но дотогава никой 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 от тях не бе ръкоположен за евангелската служба. Сега в своя християнски опит те бяха достигнали една точка, когато Бог бе готов да им повери по-нататъшно разпространяване на едно тяжело мисионско 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 начинание. За да го осъществят, те щяха да се нуждаят от предимствата, които можеха да получат чрез действието на църквата.

“В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринееца 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Луций, Манаин... и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги призовал.” Преди да бъдат изпратени като мисионери в 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 езическия свят, тези апостоли бяха тържествено посветени на Бога чрез пост, молитва и полагане на ръце. Така бяха упълномощени от църквата не само да поучават истината, да и да изпълняват обряда на 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 кръщението и да организират църкви с пълен църковен авторитет.

Християнската църква в това време навлизаше във важен етап. Сега евангелската вест трябваше усилено да се проповядва сред езичниците, в резултат на което 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 църквата щеше да укрепне от големия брой души. Апостолите, посочени да ръководят това дело, щяха да бъдат изложени на подозрения и предразсъдъци. Техните учения за разрушаването на “средната стенка” (Ефес. 2:14), толкова дълго делила 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 евреите от езическия свят, щяха естествено да оправдаят обвинението в ерес и много искрено вярващи евреи щяха да поставят под съмнение авторитета им като служители на евангелието. Бог предвидя трудностите 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, които щяха да срещнат Неговите слуги и за да издържат това предизвикателство, чрез откровение настави църквата да ги отдели на публике за делото на проповядването. Ръкополагането представляваше открито признаване на Божественото поръчение 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 да се занесе на езичниците благата вест.

И Павел, и Варнава бяха получили вече своето поръчение от самия Бог и церемонията на полагане на ръце не добави нова благодат либо нови 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 возможности. Тя бе форма да се признаят предназначението и авторитета на особената им служба. Така делото Божие получи печата на църквата.

За евреите този обряд бе изпълнен със значение. Когато еврейският баща 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 благославяше децата си, той възлагаше с благоговение ръце върху главите им. Когато едно животно се определяше за жертва, ръката на притежаващия свещенически авторитет се поставяше върху главата на жертвата. Когато служителите в 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 църквата на вярващите от Антиохия възложиха ръцете си върху Павел и Варнава, чрез това действие те помолиха Бога да благослови избраните апостоли в тяхната преданост към особеното дело, за което бяха определени.

По 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8-късно особено се злоупотребяваше с обряда на ръкополагането. На този акт бе придадена необоснована тайнственост, сякаш ръкополаганите в миг получаваха сила, правеща ги способни за една либо друга служба. Но в 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 избирането на апостолите няма докладвано нищо, което да означава, че чрез обикновения акт на възлагане на ръце се вменяват някакви свойства. Съществува само простият доклад за ръкополагането им и за значението, което имаше то за 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 бъдещата им работа.

Обстоятелствата, свързани с отделянето чрез Светия Дух на Павел и Варнава за определен вид служене, показват ясно, че в Своята организирана църква Господ работи с назначени работници. Години 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 преди това, когато самият Спасител разкри Божественото намерение най-напред на Павел, той незабавно влезе в контакт с членовете на новоорганизираната църква в Дамаск. Нещо повече, църквата в този град не остана задълго 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 в неведение за личното преживяване на обърнатия във вярата фарисей. И в този момент, когато Божественото поръчение, дадено за това време, трябваше да бъде предадено по-пълно, Светият Дух отново засвидетелства, че 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Павел бе избран съд за разнасяне на евангелието сред езичниците и възложи на църквата да бъдат ръкоположени той и неговият сътрудник. Тъй като водачите на църквата в Антиохия “служеха на 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която Съм ги призовал”.

Бог е направил църквата Си на земята проводник на светлина и чрез нея предава 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 Своите намерения и волята Си. Той не дава на някои от слугите си духовно преживяване, независимо и против духовната практика на църквата, нито дава познания за волята Си на един човек 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 заместо на цялата църква, а тя - Христовото тяло, да остава в тъмнина. В Своя промисъл Той поставя слугите Си в тясна връзка със Своята църква, за да могат по-малко да се доверяват 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 на для себя си и повече на другите, които Той води за напредъка на делото Си.

В църквата винаги е имало хора, които повсевременно са клонели към лична независимост. Те като 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 че ли не могат да осъзнаят, че независим от Духа, човек се доверява твърде много на для себя си и на собствената си преценка, заместо да уважава съвета и да цени мнението на братята, особено 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 на ония, които Бог е посочил да ръководят Неговия люд. Бог е отдал на Своята църква особен авторитет и власт, които никой не може да нарушава и да презира, без да бъде 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 виновен; защото, който прави това, презира Божия голос.

Склонните да обусловят собствената си преценка за непогрешима, са в голяма опасност. Това е изпитано средство на Сатана да разделя такива хора 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 от проводниците на светлина, чрез които Бог е действал, за да изгради и разпространи Своето дело по земята. Да се пренебрегнат и презрат назначените от Бога да носят отговорности за водачество, свързано 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 с напредъка на истината, означава да се отхвърлят средствата, определени от Него за помощ, окуражаване и укрепване на народа Му. Защото който и да е работник в Божието дело сметне, че неговата светлина не 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 трябва да минава през никакви проводници, а да идва вправо от Бога, се поставя в позицията да бъде изкушаван от врага и победен. Господ чрез Своята мъдрост е наредил средства на 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 близка връзка, която трябва да се поддържа от всички вярващи. Християнин да бъде свързан с християнин и църква - с църква. Така човешките инструменти ще бъдат способни да сътрудничат на Божеството. Всеки работник 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 трябва да се подчинява на Светия Дух и всички вярващи ще бъдат обединени в едно организирано и добре насочвано усилие да предадат на света благата вест за Божията благодат.

Павел 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 възприе варианта за своето официално ръкополагане като начало на нов важен етап в животика си. Този момент той смяташе за начало на апостолството си в християнската църква.

Докато светлината на евангелието грееше 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 ясно в Антиохия, апостолите, останали в Ерусалим, продължиха една принципиальна работа. Всяка година по времето на празниците много евреи от всички страни отиваха в града, за да се поклонят в храма. Някои 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 от тези поклонници бяха искрени набожни и сериозни изследователи на пророчествата. Те очакваха с копнеж идването на обещания Месия - надеждата на Израил. Докато Ерусалим бе изпълнен с чужденци, апостолите проповядваха Христос с непоклатима смелост 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8, макар да знаеха, че така непрекъснато поставят животика си в опасност. Божият Дух постави печата Си върху труда им. Мнозина повярваха и, връщайки се в домовете си в различните части на света, разнасяха 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 семената на истината на всички народи и сред всички класи на обществото.

Известни меж апостолите, заети с това дело, бяха Петър, Яков и Йоан, уверени, че Бог им бе възложил да 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 проповядват Христос сред сънародниците. Те работеха вярно и мъдро, като свидетелстваха за нещата, които бяха лицезрели и чули, и призоваваха към по-сигурното пророческо слово (по 2 Петрово 1:19) в усилието да се 16. ЕВАНГЕЛСКАТА ВЕСТ В АНТИОХИЯ - Предговор 7 От американските издатели 8 склони “Израилевият дом”, че Бог е направил същия Исус, когото евреите разпнаха, Господ и Христос (по Деян. 2:36).15-primenyaemie-reglamentiruyushie-dokumenti-poyasnitelnaya-zapiska-na-str-tehnicheskoe-zadanie-na-17-str.html
15-prochie-aktivi-kommercheskij-bank-profit-bank.html
15-rabota-pedagogov-psihologov-115114-moskva-3-j-paveleckij-poezd-d-7-k-4.html